top of page
LogoColorNoText_edited.jpg

Privacyverklaring 

Healing4Balance respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ik gebruik jouw gegevens om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit houdt o.a. in het reageren op vragen, telefonisch of via Whatsapp of per e-mail contact opnemen na een aanvraag of om een afspraak in te plannen en het uitvoeren van sessies, een coachingtraject en bij aanmelding voor workshops. Ik gebruik deze gegevens tijdens de looptijd van de overeenkomst en uitsluitend met jouw toestemming. 

Voor de facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik je naam/bedrijfsnaam, je adres/factuuradres, je e-mailadres, je telefoonnummer, je bankgegevens, je openstaande saldo en in het geval de kosten worden vergoed door een werkgever of instantie, de gegevens van de betreffende werkgever of instantie. Deze gegevens heb ik nodig om de betaling te verwerken en voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

Reviews over mijn geleverde diensten plaats ik met jouw goedkeuring op de website en op Social Media, tenzij je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben of totdat je een verzoek doet tot verwijdering. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

  • Je kunt elk moment een verzoek bij mij doen om jouw gegevens in te zien.

  • Als je na inzage je gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek bij mij indienen.

  • Healing4Balance zal jouw gegevens niet verstrekken aan anderen, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

  • In alle gevallen waarin de grondslag voor de gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Healing4Balance vanaf dat moment jouw gegevens niet meer mag verwerken. Het kan ook betekenen dat ik daardoor mijn diensten niet meer kan leveren. 

Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring, over de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik of je toestemming willen intrekken, dan kun je een e-mail sturen naar: praktijk.healing4balance@gmail.com

Privacyverklaring, versie september 2022

bottom of page