top of page
LogoColorNoText_edited.jpg

Disclaimer

Het doel van de website is om geïntereseerden in Life Coaching te informeren over de diensten die Healing4Balance aanbiedt. Daarnaast geeft zij informatie over persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit in de breedste zin van het woord. 

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

Healing4Balance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie en/of het (ongestoord) gebruik van deze website. Healing4Balance aanvaard ook geen aansprakelijkheid bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website.

 

Evenmin aanvaardt Healing4Balance aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en Healing4Balance kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Healing4Balance behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. ​

Disclaimer, versie september 2022

bottom of page