LogoColorNoText_edited.jpg

Disclaimer

Algemeen

 

Healing4Balance (eenmanszaak van Ellen Hussem - Doorbraak Life Coach), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 66021189, beheert de inhoud van de website www.healing4balance.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Gebruik van de website

Het doel van de website is om geïntereseerden in Doorbraak Life Coaching te informeren over de bijdrage die de diensten van Healing4Balance aanbiedt. Daarnaast stelt zij geïntereseerden op de hoogte van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. 

Healing4Balance streeft ernaar om alle zorgvuldigheid in acht te nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het foutloos of ononderbroken functioneren van de website.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

Healing4Balance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. Healing4Balance aanvaard ook geen aansprakelijkheid bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Suggesties voor eventuele verbeteringen zijn welkom.

 

Evenmin aanvaardt Healing4Balance aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en Healing4Balance kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

E-mail

Healing4Balance garandeert niet dat verzonden en de aan haar toegezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's.  

 

Wijzigingen

Healing4Balance behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. ​

Disclaimer, versie januari 2022